Är ASH Finance rätt för dig?

ASH Finance Logo

Vad passar bäst för din verksamhet, ett flexibelt finansieringsalternativ eller direktköp? Det beror på. Vad händer till exempel med utrustningens värde efter hand? Kommer den att öka eller skrivas av? Vilket är värdet i slutet av den ekonomiska livscykeln? Kommer utrustningen att fortsätta fungera, eller är den föråldrad innan användningstiden är slut? Kan du förbättra ditt kapital eller din kredit på ett bättre sätt för att öka avkastningen? Vilket alternativ är mest fördelaktigt skattemässigt? Om utrustningen kommer att öka i värde och går att anskaffa utan att tömma dina kapitaltillgångar bör du överväga att köpa den.

De flesta utrustningsbehov går dock inte att lösa så enkelt, och då kan ASH Finance
hjälpa dig.

Kontakt

Våra experter på finansiering av utrustning är beredda att besvara eventuella frågor
eller hjälpa dig med din nästa affär. Om du vill veta mer om fördelarna med att
skaffa din egen utrustning kan du kontakta kundrelationschefen.

 

Mattias Nehlin
Account Manager
+46 (0) 733 80 65 03
Finance-SE@aebi-schmidt.com

Download