AS 990

Flygplatssopmaskin

Säkerheten på flygplatsen är högsta prioritet. Höghastighetssopmaskin AS 990 rensar alla tjänste- och trafikområden på flygplatsen med en enastående borsteffektivitet så att möjliga skador som orsakats av främmande föremål förhindras.

 

Hög prestanda

AS 990 är en lastbilsmonterad sopmaskin och kan monteras individuellt på alla standardchassi med motsvarande specifikationer. behållaren med rostfritt stålgolv på 9,5 m³, den svepande enhet med högkvalitet samt korrosionsbeständiga sugrör möjliggör inte bara röjning av skräp, löv, smuts och andra främmande föremål på flygplatsytor men också av flytande substanser såsom avisningsmaterial, allt på en gång. Detta är möjligt tack vare den kraftfulla sugfläkt med dess luftflöde på ca. 32.000 m³/h. Med sin maximala borsthastighet på 40 km/h lyckas AS 990 rensa ett område på upp till 140.000 m²/h beroende på utrustning. Alla funktioner aktiveras via CAN-Bus-kontrollpanelen på mittpiedestalen. Med den grafiska displayen av funktionerna är handhavande logisk och enkel. Alla aktiva arbetsmoment visas för föraren via symboler på färgdisplayen. Manöverpanelen kan användas både i vår flygplatsopmaskin AS 990 och våra jet-sopmaskiner TJS / CJS.

 

Mångsidig applicering

AS 990 är lämpad för professionell användning på både civila och militära flygplatser och är extremt mångsidig i den dagliga verksamheten. Den kombinerar alla viktiga funktioner i en maskin.

 

1. Snabb rengöring av stora ytor

Den borstenheten av högs kvalitet med flödesoptimerad sugport och roterande borste har en borst- och sugbredd på 2300 mm. En skräplucka finns som tillval för att plocka upp större föremål, såsom dryckesburkar eller flaskor. Vatten och andra vätskor kan tas upp med hjälp av SHS slamsugning. För att garantera en effektivare uppsamling av vätskor kan sugmunstycket vara utrustat med en vätskelucka. De två cirkulära borstarna har en borstbredd på upp till 3500 mm. AS 990 kan utrustas med blästermunstycken. Blästermunstyckena skjuter en stark luftström på trafikområdet så att stora ytor rengörs och torkas i ett enda ingerpp.

 

2. Uppsamling av vätskor såsom t.ex. ytvatten eller avisningsmedel

Det speciellt utvecklade vätseksugmunstycket kan användas mellan axlarna vid den bakre änden eller som ett snabbväxlingssystem vid den bakre änden på AS 990. Snabbväxlingssystemet gör det möjligt att ersätta slamsugningsfodonet mot vätskesugmunstycket i bara några minuter. Den västskesugmunstycket är flexibelt utformat i mitten och kan därmed samla vätskor från något lutande avisningsytor ner till porerna. 96-99% av avisningsmedelglykol kan tas upp med hjälp av detta specialmunstycke. Andra vätskor som t.ex. ytvatten kan även samlas upp till 100%.

 

3. Uppsamling av magnetiska metaller

PMB 2400 permanenta magnetstång, som är monterad på frontplattan AS 990, är ​​i stånd att plocka upp magnetiska metallföremål.

 

4. Sommar- och vinterdrift

Förutom applicering på sommaren, kan den främre änden av sopmaskinen också utrustas med en snöplog eller en hydrauliskt manövrerad frontmonterade sopmaskin. Kombinationen mellan den frontmonterade sopmaskin och blästermunstycken omvandlar AS 990 till en jet-sopmaskin. Dessutom kan AS 990 användas som ett dragfordon för en jet-sopmaskin.

 

5. Stand rengöring

Vid behov kan AS 990 standardmaskin också utrustas som stand städmaskin, som sedan kallas ASC 990. ASC 990 rengör flygplats genom att tillämpa en blandning av rengöringsmedel och vatten. Den smutsiga ytan blöts ner med blandningen via den frontmonterade vattenbesprayningsenheten och ytan bearbetas därefter och ruffas upp av de cirkulära borstarna. Materialet samlas sedan upp i behållaren via den bakmonterade borstenheten. Alternativet stand rengöring är särskilt lämplig för uppsamling av gummimärken och olja.

Teknisk data

AS 990
Sophastighet (km/h) upp till 40
Transithastighet (km/t) upp till 80
Behållarens kapacitet (m³) 9,5
Ren sugbredd (mm) 2.300
Cirkulär borstbredd (mm) 3.500
Vattentank (l) 2.000 / 4.000
Motor Euromot IV TCD 7.8 L6 (250kW) / Euromot IIIA OM 906 LA (205kW)
Schmidt AS 990

  • Schmidt AS 990
  • Schmidt AS 990
  • Schmidt AS 990